רשומות

מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2019

היבטים חברתיים ומשפטיים בנושא אונס וירטואלי.

היבטים חברתיים ומשפטיים בנושא אונס וירטואלי. במאמר זה אבקש לבחון את מכלול ההיבטים, חברתיים והמשפטיים בנושאי אונס וירטואלי - ההשפעות החברתיות כתוצאה מהשוני שבין אינוס פיזי לבין אינוס וירטואלי, וכנגזרת מכך, האם נכון יותר להכיל את הנושא "אונס וירטואלי" במסגרת החוק למניעת הטרדות מיניות, או נכון היה לתקן את סעיף 345 לחוק העונשין. כמו כן, אבחן את השאלות הבאות: ·         הגדרת המונח אונס וירטואלי. ·       בחינת השוני שבין עבירות אותן אכן יש לכלול במסגרת הטרדה מינית במרחב האינטרנטי, לבין עבירות אותן יש להכיל במסגרת עבירת האינוס בחוק העונשין. ·     מהי הדרך הנכונה לשלב את המונח אונס הווירטואלי במסגרות המשפט המקובל, ומהי הקטגוריה הנכונה עבור פשעים מסוג זה? ·         סוגיית הוויסות וההסדרה - הלכה למעשה תחת החוק הפלילי, בהנחה שההגנות הקימות אינן די בהן. ·     סוגיות במסגרת האונס הווירטואלי המתרחש במסגרת משחקים, לרבות חובת הדיווח, והאם החובה נופלת על כתפיהם של המשתמשים, ואם לא, על כתפיהם של מי? ·         אלו חוקים או תקנות קיימים, ו/או ניתנים לתיקון על מנת ל