רשומות

מציג פוסטים מתאריך יוני, 2022

דיני סייבר – ראיות דיגיטליות הלכה למעשה, בין משפט לטכנולוגיה - ד"ר שני רופא, אנונימיות ברשת האינטרנט

תמונה
חודשים בודדים לפני צאת ספרי "דיני סייבר – ראיות דיגיטליות הלכה למעשה, בין משפט לטכנולוגיה", ראיתי לנכון להציף פעם נוספת אחת הבעיות המרכזיות ברשת האינטרנט היא האנונימיות, קרי זהות פיקטיבית, ו/או פרופילים ברשתות החברתיות חסרי זהות אמת, ו/או אתרי אינטרנט שזהות העומדים מאחוריהם אינה גלויה לרבים, לצורך פגיעה באחר, ובניגוד לנכתב בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977 ועוד . עשרות עמודים הקדשתי בספריי הקודמים "ראיות דיגיטליות הלכה למעשה, בין משפט לטכנולוגיה, אשר ראו אור בשנת 2012, וגרסה מעודכנת משנת 2015,  בסוגיות האנונימיות ברשת האינטרנט, המצויים בכל ספריות בתי המשפט בישראל, לרבות העליון, וכן במרבית ספריות האקדמיה בישראל, כמו גם חבריי ידעו לצטט מספריי אלו בכל כנס של לשכת עורכי הדין, וכאילו דבר לא השתנה. למען הסר ספק, אין מדובר בתופעה חדשה, ולמרות זאת, יש לזכור כי רשת האינטרנט היא אינה החצר "הביזנטית האחורית", קרי היא התקשורת להמונים וכי בעזרתה, ניתן להגיע לחשיפה גב