רשומות

מציג פוסטים מתאריך אוקטובר, 2019

הקשר שבין GDPR - ותקנות הגנת הפרטיות הישראליות

תמונה
לאחרונה נשאלתי לעניין הקשר שבין תקנות אבטחת המידע הישראליות, לבין תקנות ה GDPR האירופאיות, ומשכך להלן מקצת מהשאלות אשר נשאלות ע"י הרשות למשפט ולטכנולוגיה, במסגרת סמכותם מתוקף  בסעיף 10 (ה 1) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981, וכנגזרת לנשאל בתקנות האירופאיות: 1.האם קיים טופס מסוים, מנגנון מסוים או הליך מסוים, שבהתאם לו יכולים עובדי הנבדק לדווח לגורם הרלבנטי בנבדק על אירועי אבטחה שאירעו, או על חשד לאירוע אבטחה? 2.מהם הצעדים הננקטים בנבדק עם התרחשות אירוע אבטחה ? 3.האם קיים בנבדק נוהל לדיווח על אירוע אבטחת מידע לאנשים שנפגעו או היו עלולים להיפגע מהאירוע? האם קיים נוהל לדיווח על אירוע אבטחת מידע לרשות להגנת הפרטיות או לגורמי אכיפה אחרים? 4.אם הנבדק מעביר דיווחים על אירועי אבטחה, אנא פרטו איזה סוגי מידע מועברים, ולאיזה גורמים? 5.תוך כמה זמן מהתרחשות האירוע, או מהמועד שבו נודע לנבדק על האירוע, מועבר הדיווח לגורמים השונים? 6.האם קיים בנבדק נוהל לביצוע מעקב מול הגורמים השונים שאמורים לקבל דיווח על אירועי אבטחה? 7.האם הנבדק מדווח רק על אירועי אבטחה מסוג מסו

ד"ר שני רופא - הזכות להישכח על פי החוק בארה"ב

תמונה
הזכות להישכח על פי החוק בארה"ב: בניגוד להתקדמות החקיקתית במספר מדינות בנושאי הזכות לפרטיות בכלל, וכן הזכות להישכח, לא מצאתי אזכור מפורש בחוקה האמריקאית לנושאי פרטיות המידע. אציין כי זכויות אלו נמצאו בחוקת המדינות: אלסקה, אריזונה, קליפורניה, פלורידה, הוואי, אילינוי, לואיזיאנה, מונטנה, דרום קרוליינה, ובוושינגטון. בתחילת המאה הנוכחית, פרסם פרופ' Joel R. Reidenberg [1] בספרו בשם "סוגיות המרחב הקיברנטי וחוקי הפרטיות הבינלאומיים" [2] . מספרו נלמד כי ארה"ב מסדירה את סוגיית הזכות לפרטיות באמצעות תקנות המבוססות על סוג המידע, בשונה מתקנות האיחוד האירופי אשר אימץ את הגישה האופקית לחקיקת פרטיות המידע, ארה"ב מטפלת בסוגיות באופן פרטני, גישה המבוססת על תקנות השוק, ועל כללי התנהגות מקובלים בחברה האמריקאית. מנגד, לאומה האמריקאית מספר חוקים וערכים הקשורים באופן ישיר בזכות להישכח. במקור, האומה האמריקאית הקימה את מדינתה על בסיס הרעיון של אלו המחפשים הזדמנות שנייה, וכי כאמור הזכות להישכח היא שורש ההזדמנות הנוספת. ההיסטוריה הארוכה של המערב מושתתת על האפשרות של התחל